פונט צפון

צפון

שחזור לכתב המיוחד אשר חרוט ע"ג חלק מהמצבות בבית הקברות העתיק במז'יבוז'​.
הפונט ניתן ללא עלות!