פוֹנְט צָפוּן

שחזור ל_כתב המיוחד אשר חרוט ע"ג חל_ק מהמצבות בבית הקברות העתיק במז'יבוז'

הפונט כולל: ניקוד מדויק, אותיות מתארכות ומתקצרות וחלופות מעניינות

ניתן לערוך את כל+ הטקסט בעמוד.
הקלידו + אחרי אות כדי להאריך אותה, ו_ אחרי ל' כדי לעטר אותה

להורדת הפונט ללא עלות

מצבה

צרו קשר

אם יש ל_כם שאל_ות, מחמאות, הארות והערות אתם מוזמנים ל_כתוב אותם כאן...

הפונט
ירד
בהצל_חה!

ההודעה
נשל+_חה
בהצלחה!