פוֹנְט צָפוּן

שחזור ל_כתב המיוחד אשר חרוט ע"ג חל_ק מהמצבות בבית הקברות העתיק במז'יבוז'

הפונט כולל: ניקוד מדויק, אותיות מתארכות ומתקצרות וחלופות מעניינות
ניתן לערוך את כל+ הטקסט בעמוד.
הקלידו + אחרי אות כדי להאריך אותה, ו_ אחרי ל' כדי לעטר אותה

להורדת הפונט ללא עלות

מצבה